World

Ankara Hukuk Büroları

Ankara Hukuk Büroları

Yüklenicinin teslim tarihine uymaması, yani temerrüde düşmesi halinde, arsa sahibi tarafından kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi talep edilebilir. Ancak bu durumda, sözleşmenin geriye dönük mü yoksa ileriye dönük mü feshedileceği önemli bir konudur.

Geriye dönük fesih, sözleşmenin taraflar arasındaki bütün hükümlerini ortadan kaldırır ve tarafları, sözleşmeyi hiç yapılmamış gibi geriye döndürür. Yani, Ankara hukuk büroları taraflar, sözleşmenin başlangıcına kadar olan süreçteki hak ve yükümlülüklerini tamamen sona erdirir. Bu durumda, taraflar birbirlerine herhangi bir hak ve yükümlülük borcu bırakmazlar.

Öte yandan, ileriye dönük fesihde, sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren gelecekteki süreçler için taraflar arasında belirlenmiş olan hak ve yükümlülükler devam eder. Sözleşmenin ileriye dönük feshedilmesi durumunda, taraflar gelecekteki süreçlerde de sözleşmenin hükümlerine uyacaklardır.

Geriye dönük ve ileriye dönük fesih arasındaki bu farklılık, cezai şartlar ve gecikme tazminatının ödenmesi gibi konularda da etkili olabilir. Tarafların, hangi şekilde fesih yapacaklarına karar verirken, sözleşmenin tüm hükümlerini, tazminat ve cezai şart maddelerini ve uygulanacak yargı mercilerini dikkatlice değerlendirmeleri önemlidir. Hukuki danışmanlık alarak, haklarını ve yükümlülüklerini doğru şekilde anlayan taraflar, daha sağlıklı ve adil bir şekilde sözleşmenin sonlandırılmasını sağlayabilirler.

Yüklenicinin teslim tarihine uymaması, yani temerrüde düşmesi halinde, arsa sahipleri sözleşmenin feshedilmesi talebinde bulunmadan doğrudan gecikme tazminatı talebinde bulunabilirler. Bu durumda, arsa sahipleri, yükleniciden borcun aynen ifa edilmesini ve aynı zamanda gecikme tazminatının ödenmesini isteyebilirler.

Gecikme tazminatı talebi, taraflar arasındaki sözleşme hükümlerine göre belirlenir. Eğer sözleşmede gecikme tazminatına ilişkin bir hüküm bulunmuyorsa, Yargıtay uygulamasına göre rayiç kira bedeli üzerinden gecikme tazminatına hükmedilir. Yani, güncel piyasadaki emsal kira bedeli esas alınarak gecikme tazminatı hesaplanır.

https://www.delilavukatlik.com

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button